Nr 250 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 250
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia
z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości oraz wyposażenia
z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie
. Zakres użyczanych nieruchomości obejmuje:
  1)  budynek (bryła A) Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie
      (dz. 126 obr. 61) o pow. użytkowej 6161,18 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  2)  dobudowana część budynku (bryła B) dla potrzeb pracowni Cyber Knife i pracowni rezonansu
      magnetycznego Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie (dz. 126 obr. 61)
      wraz z łącznikiem nadziemnym na poziomie 1 piętra łączącego w/w bryłę budynku z bryłą A
      o pow. użytkowej 266,91 m² oraz zagospodarowanym terenem,
  3)  budynek C – ochrony na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie
      o pow. użytkowej 29,56 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  4)  budynek D – ochrony na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie
      o pow. użytkowej 11,99 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  5)  budynek hydroforni z tlenownią na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30
      w Olsztynie o pow. użytkowej 44,02 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  6)  budynek trafostacji na terenie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie
      o pow. użytkowej 104,82 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  7)  budynek Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30
      w Olsztynie o pow. użytkowej 1851,37 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  8)   budynek nr 3A – Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie o pow.
      użytkowej 1 180,32 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
  9)   budynek nr 8 – Laboratorium Komórek Macierzystych przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie
      o pow. użytkowej 218,31 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
10)   budynek nr 12/13 – Collegium Anatomicum przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie o pow.
      użytkowej 1164,00 m² wraz z zagospodarowanym terenem,
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania obiektów, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 11:34
Data aktualizacji:
21.12.2017 11:34
Liczba wyświetleń:
1834
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw250.doc37 KB