Nr 253 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 253
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz podmiotu zewnętrznego, następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, a mianowicie powierzchni (17 m2) na parterze w budynku nr 30 położonym przy ul. Warszawskiej 30, oznaczonej w załączniku do niniejszej uchwały,
w celu wykonywania działalności komercyjnej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (gabinet biochirurgii).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2018
Data publikacji:
07.02.2018 10:53
Data aktualizacji:
07.02.2018 16:38
Liczba wyświetleń:
2092
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw253.docx13.33 KB
ZalUchw253.pdf420.35 KB