Nr 254 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych

 
UCHWAŁA Nr 254
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych
 
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2018
Data publikacji:
07.02.2018 11:06
Data aktualizacji:
07.02.2018 16:41
Liczba wyświetleń:
2226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw254.docx17.04 KB
ZalUchw254.docx15.61 KB