Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 
UCHWAŁA Nr 263
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 stycznia 2018 roku
 
w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
 
 
Na podstawie art. 169 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:
 
§1
Uchwała określa uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad i konkursów stopnia centralnego przy przyjęciu na I rok studiów w Uniwersytecie.
 
§2
Olimpiadami stopnia centralnego są:
  1) olimpiady przedmiotowe,
  2) olimpiady z zakresu określonej dziedziny wiedzy,
  3) konkursy o zasięgu centralnym, odpowiadające tematycznie kierunkom studiów prowadzonych
      w Uniwersytecie.
 
§3
Wykaz olimpiad oraz konkursów, których laureaci i finaliści uprawnieni są do przyjęcia na kierunek studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do Uchwały.
 
§4
Zasady ustalania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określają odrębne przepisy.
 
§5
Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest dokument wydany przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
 
§6
Z określonych w niniejszej uchwale uprawnień laureaci i finaliści mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałościlub w roku następnym – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata
lub finalisty.
 
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.01.2018
Data publikacji:
07.02.2018 16:23
Data aktualizacji:
07.02.2018 16:31
Liczba wyświetleń:
2963
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw263.docx37.15 KB
ZalUchw263.pdf410.92 KB