Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej...

 
Uchwała Nr 266
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej, chemia, gastronomia-sztuka kulinarna, interdyscyplinarne studia strategiczne, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, pedagogika wczesnej edukacji (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), zwierzęta w rekreacji, edukacji
i terapii
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w  związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wnioski rad wydziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§1
1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu 
   kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
     1)  efekty kształcenia dla kierunku administracja dla studiów drugiego stopnia z 4 semestralnym
         okresem nauki dla profilu praktycznego (prowadzonego na Wydziale Studiów Technicznych
         i Społecznych w Ełku) – załącznik nr 1,
 
      2) efekty kształcenia dla kierunku analiza i kreowanie trendów dla studiów drugiego stopnia
         z 4 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 2,
 
     3) efekty kształcenia dla kierunku animacja pamięci społecznej dla studiów drugiego stopnia
         z 4 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 3,
 
     4)  efekty kształcenia dla kierunku chemia dla studiów pierwszego stopnia - licencjackich
         z 6 semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik nr 4,
 
     5)  efekty kształcenia dla kierunku gastronomia – sztuka kulinarna dla studiów drugiego stopnia
         z 3 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 5,
 
     6)  efekty kształcenia dla kierunku interdyscyplinarne studia strategiczne dla studiów drugiego
         stopnia z 4 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 6,
 
     7)  efekty kształcenia dla kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych
         dla studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki dla profilu
         ogólnoakademickiego – załącznik nr 7,
 
     8)  efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji dla studiów pierwszego
         stopnia – licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego
         (prowadzonego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) – załącznik nr 8,
 
     9)  efekty kształcenia dla kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii dla studiów drugiego
         stopnia z 4 semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego– załącznik nr 9.
 
 2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programów
    kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia
    określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
                                                                       
  Przewodniczący Senatu
  Rektor
  prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
22.03.2018 11:28
Data aktualizacji:
21.06.2018 08:43
Liczba wyświetleń:
5348
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal2Uchw266.docx24.66 KB
zal3uchw266.docx26.8 KB
zal4uchw266.docx26.17 KB
Zal6uchw266.docx25.87 KB
zal7uchw266.docx31.7 KB
zal9uchw266.docx34.61 KB
uchw266.docx23.37 KB
zal5uchw266-2.docx83.1 KB
Zal8Uchw266.docx27.89 KB
Zal1Uchw266.docx22.77 KB