Nr 267 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...

 
Uchwała Nr 267
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz.2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Biologii
i Biotechnologii pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat uchwala,
co następuje:
 
§ 1
W Załączniku Nr 3 do Nr 672 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 marca
2015 roku zmieniającej
Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (3 semestry).”
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1, dotyczy programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów poszczególnych cykli kształcenia, począwszy od roku akademickiego 2018/2019.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
22.03.2018 12:07
Data aktualizacji:
22.03.2018 12:08
Liczba wyświetleń:
1567
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw267.docx13.53 KB