Nr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 269
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Studiów Doktoranckich, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 716 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku (ze zm.),
w § 12 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a) Wymiar praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków
       zewnętrznych,
określają zasady realizacji projektu zgodne z obowiązującymi przepisami,
       regulującymi funkcjonowanie studiów trzeciego stopnia.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
27.03.2018 10:15
Data aktualizacji:
29.03.2018 09:08
Liczba wyświetleń:
2976
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw269.docx21.11 KB
zaluchw269.pdf327.67 KB