Nr 274 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej I stopnia za osiągnięcia naukowe

 
UCHWAŁA Nr 274
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 marca 2018 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej I stopnia za osiągnięcia naukowe
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1462), uchwala się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – w wyniku głosowania tajnego – pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. hab. inż. Tomaszowi POKOJOWI z Wydziału Nauk o Środowisku - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, tj.
za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 
§ 2
Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagrody, o której mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
27.03.2018 14:38
Data aktualizacji:
27.03.2018 14:38
Liczba wyświetleń:
1834
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw274.doc29 KB