Nr 278 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 278
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną
i działalność na rzecz środowiska akademickiego ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)     prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI,
  2)     dr hab. Marcin CHEŁMINIAK,
  3)     prof. dr hab. inż. Urszula CZARNIK,
  4)     prof. dr hab. inż. Małgorzata DAREWICZ,
  5)     prof. dr hab. inż. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ,
  6)     prof. dr hab. Maria DYNOWSKA,
  7)     dr hab. Bogusław HAJDUK, prof. UWM,
  8)     dr hab. Zoja JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, prof. UWM,
  9)     prof. dr hab. Alla KAMALOVA,
10)  dr hab. inż. Stanisław KONOPKA, prof. UWM,
11)  dr inż. Gabriel KOPIEJEWSKI,
12)  dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,
13)  mgr Franciszka ORZESZKOWSKA,
14)  dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM,
15)  dr hab. Janusz POŁOM, prof. UWM,
16)  dr hab. inż. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. UWM,
17)  prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK,
18)  prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA,
19)  prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK,
20)  prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK.
 
§ 2
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)     mgr inż. Danuta BRZOZOWA,
  2)     dr Jolanta FIEDUCIK,
  3)     dr n. med. Aleksandra GUTYSZ-WOJNICKA,
  4)     dr Katarzyna KODENIEC,
  5)     mgr Janina KOŃCZYK,
  6)     dr n. med. Ewa KUPCEWICZ,
  7)     dr hab. inż. Tomasz LIPIŃSKI, prof. UWM,
  8)     dr hab. inż. Renata MARKS-BIELSKA, prof. UWM.
 
§ 3
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego BRĄZOWY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:
  1)  mgr Iwona BASZYŃSKA,
  2)  dr Agnieszka KOSEWSKA,
  3)  dr Robert PODSTAWSKI,
  4)  dr hab. inż. Dariusz ZAŁUSKI.
 
§ 4
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
  1)   dr hab. Jan KACZYŃSKI,
  2)   mgr inż. Aleksander PENKOWSKI,
  3)   dr hab. Anna ROBAK, prof. UWM,
  4)   Leokadia SADŁOWSKA,
  5)   Marian ZAJ.
 
§ 5
Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu, w szczególności za wspieranie działalności naukowej
i statutowej Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydziału Matematyki
 
i Informatyki, Wydziału Sztuki, ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE” otrzymują:
  1)  prof. dr hab. Lech GÓRNIEWICZ,
  2)  prof. dr hab. Alina MACIEJEWSKA (Politechnika Warszawska),
  3)  Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 10:33
Data aktualizacji:
02.05.2018 10:33
Liczba wyświetleń:
1757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw278.docx21.9 KB