Nr 280 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii

 
Uchwała Nr 280
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  w  związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie
4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wniosek Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat określa efekty kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii dla studiów drugiego
   stopnia z 3-semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego, stanowiące załącznik
   do uchwały.
2. Kształcenie na kierunku, o którym mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programu
   kształcenia, programu studiów, w tym planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia
   określonych przez Senat i obowiązuje dla cykli kształcenia realizowanych, począwszy od roku
   akademickiego 2019/2020.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 11:16
Data aktualizacji:
02.05.2018 11:17
Liczba wyświetleń:
1504
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zaluchw280.pdf573.44 KB
Uchw280.docx36.13 KB