Nr 281 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku...

 
Uchwała Nr 281
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 660 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz.2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Matematyki i Informatyki, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 660 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany  Uchwały Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów:
studia drugiego stopnia (3 semestry).”
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 dotyczy programów kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów poszczególnych cykli kształcenia, począwszy od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
02.05.2018 11:23
Data aktualizacji:
02.05.2018 11:24
Liczba wyświetleń:
1636
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw281.docx15.04 KB