Nr 286 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 
UCHWAŁA Nr 286
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.  Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia
    finansowania studiów ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków
    studiów z misją uczelni, Senat ustala liczbę miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych
    magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019, na poszczególnych
    kierunkach studiów.
2.   Liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 09:31
Data aktualizacji:
04.05.2018 09:31
Liczba wyświetleń:
1839
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw286.docx31.52 KB
ZalUchw286.pdf408.14 KB