Nr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 
UCHWAŁA Nr 287
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
 w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (dalej „Senat”) uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.  Senat ustala limit naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego
    i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.
2.   Limit naboru, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 09:43
Data aktualizacji:
04.05.2018 09:43
Liczba wyświetleń:
1596
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw287.docx24.09 KB
ZalUchw287.pdf502.48 KB