Nr 288 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego”

 
UCHWAŁA Nr 288
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego”
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1, w związku z § 35 ust. 3 i § 42 ust. 3-4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie
    „Międzyuczelnianego Centrum Historii i Kultury Pomorza Wschodniego – Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Gdańskiego”.
2.  Centrum, o którym mowa w ust 1, tworzyć będą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    i Uniwersytet Gdański.
3.  Celem działalności Centrum, o którym mowa w ust 1, będą wspólne badania naukowe,
    o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczące historii i kultury Pomorza Wschodniego oraz
    podejmowanie działań wdrożeniowych, związanych z zachowaniem i ochroną dziedzictwa
    kulturowego tego regionu. Szczegółowy program badawczo-wdrożeniowy zostanie opracowany
    przez zespoły powołane przez Rektorów obu uczelni.
4.  Centrum, o którym mowa w ust 1, funkcjonować będzie w formie konsorcjum na podstawie
    regulaminu uzgodnionego przez Rektorów obu uczelni.
5.  Komitet sterujący Centrum, o którym mowa w ust 1, stanowić będą dziekani odpowiednich
    wydziałów obu uczelni oraz koordynatorzy uczelniani, którzy będą wskazani w umowie dotyczącej
    powołania konsorcjum.
6.   Partnerami do współpracy z Centrum, o którym mowa w ust 1, będą odpowiednie Archidiecezje:
    Gdańska i Warmińska oraz Warmińska Kapituła Katedralna.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 09:49
Data aktualizacji:
04.05.2018 09:49
Liczba wyświetleń:
1484
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw288.doc44 KB