Nr 289 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

 
UCHWAŁA Nr 289
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
 
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie do Konsorcjum - Narodowe Centrum Badań Bałtyckich
 
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
 
§ 1
1.  Senat pozytywnie opiniuje przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    do Konsorcjum – Narodowe Centrum Badań Bałtyckich.
2.   Konsorcjum jest inicjatywą o charakterze strategicznym wpisanym na Polską Mapę Drogowej
    Infrastruktury Badawczej. Ideą utworzenia Narodowego Centrum Badań Bałtyckich jest integracja
    środowiska naukowego związanego z badaniami morza w celu optymalizacji działań na rzecz
    poprawy zarządzania środowiskiem morskim.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 10:08
Data aktualizacji:
04.05.2018 10:08
Liczba wyświetleń:
1379
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw289.doc32.5 KB