Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 290
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach gospodarowania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2259, z późn. zm.), w zw. z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160, z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
 § 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyraża zgodę na zawarcie pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, umowy użyczenia środka trwałego - Rezonansu Magnetycznego  1.5T producent GE Medical System model Optima 450, o numerze seryjnym HM 1755 rok produkcji 2017, będącego własnością USK w Olsztynie, zakupionego z dotacji celowej, przekazanej przez Ministra Zdrowia zgodnie z umową nr BFI/SK/RC/85112/6220/2023/1247 z dnia 3 listopada 2017 r.
Użyczenie Rezonansu Szpitalowi MSWiA pozwoli na wykonywanie specjalistycznych badań oraz zadań dydaktycznych na terenie tego podmiotu, w sposób istotny wpływając na poprawę jakości diagnostyki pacjentów oddziałów klinicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będących w strukturze tego szpitala.
Ponadto, użyczenie umożliwi realizację skoordynowanej opieki medycznej polegającej na diagnostyce chorych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działającego w Szpitalu MSWiA, przed ich przekazaniem na dalsze leczenie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, który nie posiada takiego oddziału,
a ma zdolność udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych nie realizowanych na terenie Szpitala MSWiA.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 10:53
Data aktualizacji:
04.05.2018 10:54
Liczba wyświetleń:
1474
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw290.doc38 KB