Nr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."

 
UCHWAŁA Nr 292
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację projektu pod
    nazwą
„Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań
    w zakresie RIS na rynek komercyjny”.
2.  Zadanie obejmuje działania przygotowawcze i inwestycyjne w tym prace projektowe i budowlane,
    zakup aparatury naukowej i wyposażenia laboratoriów, koszty zarządzania i koordynowania
    projektu na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi
    2 500 000,00 złotych (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) w tym wkład własny
    wynoszący 1 500 000,00 złotych (słownie: milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 12:08
Data aktualizacji:
04.05.2018 12:08
Liczba wyświetleń:
1541
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw292.doc44.5 KB