Nr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazu

 

 
UCHWAŁA Nr 293
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 179 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa
i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 24 451,7 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta
    pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).
2.  Brakujące środki w wysokości 10 000,0 tys. zł (słownie: dziesięć milionów złotych) zostaną pokryte
    ze środków dotacji celowej z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
    Wyższego na podstawie zawartej umowy nr 1809/2018.”.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 249 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia
26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy
ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”
.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2018
Data publikacji:
04.05.2018 12:16
Data aktualizacji:
04.05.2018 12:17
Liczba wyświetleń:
2116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr293.doc47 KB