Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU

 
UCHWAŁA Nr 295
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU
 
§ 1
Na podstawie § 4 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa
prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU,
 Dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych,
w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne,
promocję i wspieranie rozwoju Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Funkcję promotora powierza się prof. dr. hab. Jerzemu Kasprzakowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
          Przewodniczący Senatu
                Rektor 
            prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
30.05.2018 13:19
Data aktualizacji:
30.05.2018 13:19
Liczba wyświetleń:
1589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw295.doc34.5 KB