Nr 309 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 2018

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 309
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy: POWR.03.02.00-00-1034/16-00, Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”), uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat ustala limit naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
w zakresie biogospodarki, w roku akademickim 2018/2019, w liczbie 25. osób.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 07:11
Data aktualizacji:
05.06.2018 07:11
Liczba wyświetleń:
1420
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument