Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/2019

 
 
UCHWAŁA Nr 310 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z310/17-00, Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”), uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat ustala limit naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich
w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/2019, w liczbie 10. osób.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 10:42
Data aktualizacji:
05.06.2018 10:42
Liczba wyświetleń:
1393
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw310.docx56.07 KB