Nr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 6

 
UCHWAŁA Nr 311
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 6
 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje użyczenie
    Stowarzyszeniu Wspólnota Polska nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy
    ul. Seweryna Pieniężnego 6, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 366 o powierzchni 0,3115 ha,
    dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW EL10/00022524/2,
    zabudowanej budynkiem dydaktyczno-hotelowym o powierzchni 3147,7 m2.
2.  Zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, o której mowa w ust. 1 możliwe będzie pod warunkiem
    uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 11:57
Data aktualizacji:
05.06.2018 11:57
Liczba wyświetleń:
1589
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw311.doc42.5 KB