Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego

 
UCHWAŁA Nr 312
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni
w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego
 
Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. b Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wspólne
    przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę,
    uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego, zwanego dalej
    Systemem.
2.  Budowa Systemu polegać będzie na uruchomieniu stacji rowerowych położonych: w Kortowie I,
    w Kortowie II, w Kortowie III, przy ul. Warszawskiej 30, ul. Szrajbera 11, ul. Tuwima 9,
    ul. Obrońców Tobruku oraz ul. Żołnierskiej.
3.  Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 Uniwersytet przeznaczy 100 000 zł
   (słownie: sto tysięcy złotych).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 12:15
Data aktualizacji:
05.06.2018 12:15
Liczba wyświetleń:
1512
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw312.doc42.5 KB