Nr 316 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 316
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Bartąskiej
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit.  a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 118,
     M. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 38/32, o powierzchni 0,3223 ha,
     przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
     wieczystą nr OL1O/00039688/1.
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 160 800 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2018
Data publikacji:
05.06.2018 13:35
Data aktualizacji:
05.06.2018 13:35
Liczba wyświetleń:
1499
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw316.doc31 KB