UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW

Strona została usunięta dnia: 29 czerwiec, 2018 - 12:56

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni programistę – pełny etat

 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Opis stanowiska
    1. Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.
    2. Główne zadania:
    • rozwój i utrzymanie aplikacji webowych,
    • testowanie wytworzonego oprogramowania oraz dbałość o najwyższą jakość kodu,
    • integracja wytworzonego oprogramowania z już istniejącymi systemami informatycznymi,
    • kontakt z klientem biznesowym celem doprecyzowania jego oczekiwań,
    • przygotowanie dokumentacji technicznej,
    • przygotowanie instrukcji dla użytkownika,
    • udział w pracach zespołu realizującego projekt,
 
Wymagania
    1. Wykształcenie wyższe techniczne.
    2. Znajomość języka Python i frameworka Django.
    3. Znajomość systemu kontroli wersji GIT.
    4. Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.
    5. Umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o założenia funkcjonalne.
    6. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej pozwalającym na czytanie dokumentacji.
    7. Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
    8. Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego 
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
    1. CV i list motywacyjny.
    2. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
    3. Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
    4.  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko programisty”,  w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 14:30. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
    • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
    • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 
    • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Małgorzata Pałczyńska
Opublikował:
Administrator
Data wytworzenia:
28.06.2018
Data publikacji:
29.06.2018 12:56
Data aktualizacji:
29.06.2018 12:56
Liczba wyświetleń:
2659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument