NR 322 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)

 
UCHWAŁA NR 322
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2018 rok (bez jednostek tworzących Collegium Medicum)
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2018 (bez jednostek tworzących Collegium Medicum) uwzględniający:
                                                                                              (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                            363 775,7
     koszty działalności operacyjnej                                                 355 053,8
     przychody finansowe                                                                    800,0
     koszty finansowe                                                                         500,0
     podatek dochodowy                                                                     350,0
     zysk netto                                                                               8 671,9
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla
     studentów i doktorantów                                                          45 198,5
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla
     studentów i doktorantów                                                          50 311,8
     stan funduszu na koniec roku 2018                                             10 068,5
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2018
(bez jednostek tworzących Collegium Medicum) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:17
Data aktualizacji:
12.07.2018 13:54
Liczba wyświetleń:
1793
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw322.doc31.5 KB
ZalUchw322.xls115 KB