NR 323 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok

 
UCHWAŁA NR 323
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na 2018 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy jednostek tworzących Collegium Medicum na rok 2018 uwzględniający:                                                                        (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                            43 239,3
     koszty działalności operacyjnej                                                 43 356,8
     przychody finansowe                                                                  130,0
     koszty finansowe                                                                         12,5
     zysk/strata netto                                                                          0,0
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla
     studentów i doktorantów                                                          2 097,0
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla
     studentów i doktorantów                                                          2 068,9
     stan funduszu na koniec roku 2018                                                166,7
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy jednostek tworzących Collegium Medicum na rok 2018 stanowi załącznik
do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:24
Data aktualizacji:
12.07.2018 14:00
Liczba wyświetleń:
1862
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw323.doc29.5 KB
ZalUchw323.xls113 KB