NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok

 
UCHWAŁA NR 324
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2018 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2018 uwzględniający:                                                                      (w tys. zł)
   1)     przychody działalności operacyjnej                                             407 015,0
        koszty działalności operacyjnej                                                  398 410,6
        przychody finansowe                                                                     930,0
        koszty finansowe                                                                          512,5
        podatek dochodowy                                                                      350,0
        zysk netto                                                                                8 671,9
   2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla
        studentów i doktorantów                                                           47 295,5
        zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla
        studentów i doktorantów                                                           52 380,7
        stan funduszu na koniec roku 2018                                              10 235,2
 
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 12:35
Data aktualizacji:
12.07.2018 14:01
Liczba wyświetleń:
1700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw324.doc30.5 KB
ZalUchw324.xls117.5 KB