Nr 333 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów...

 
UCHWAŁA Nr 333
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych

Na podstawie § 14 ust. 4 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych załączniki nr 1-6 otrzymują brzmienie nadane niniejszą uchwałą odpowiednio w załącznikach nr 1-6.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi właściwemu ds. kadr.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 13:24
Data aktualizacji:
11.07.2018 14:07
Liczba wyświetleń:
5005
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw333.docx16.44 KB
Zal1Uchw333.docx15.62 KB
Zal3Uchw333.docx15.59 KB
Zal2Uchw333.docx15.84 KB
Zal4Uchw333.docx16.63 KB
Zal5Uchw333.docx15.6 KB
Zal6Uchw333.docx16.59 KB