Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 
UCHWAŁA  Nr  335
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
  
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w  związku z  rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej
na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wniosek Rady Wydziału Nauk
o Środowisku, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016
roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, załącznik 4, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Kształcenie, realizowane na podstawie programu kształcenia i programu studiów, w tym planu studiów, uwzględniających efekty kształcenia, o których mowa w § 1, obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

 

§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę na studiach pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja wg programu kształcenia, programu studiów, w tym planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych załącznikiem 4 do Uchwały Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
02.07.2018 14:17
Data aktualizacji:
02.07.2018 14:28
Liczba wyświetleń:
2118
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw335.docx43.79 KB
ZalUchw335.docx35.17 KB