Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)


 
UCHWAŁA Nr 337
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku, poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3
i § 7 - § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 roku, poz. 279), uchwala się
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:
1.  W załączniku Nr 1, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, zmianie
    ulega wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
.
2.  W załączniku Nr 2, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, zmianie ulega
    wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3.  W załączniku Nr 3, określającym wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
    zmianie ulega wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4.  W załączniku Nr 4, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
    prowadzonych wspólnie, zmianie ulega wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem
    Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5.  W załączniku Nr 5, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych
    wspólnie, zmianie ulega wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem Nr 5 do niniejszej
    Uchwały.
6.  W załączniku Nr 6, określającym wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich
    prowadzonych wspólnie, zmianie ulega wzór strony 1 (okładki), na wzór określony załącznikiem
    Nr 6 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do dyplomów ukończenia studiów, wydawanym absolwentom, którzy ukończą studia po 31 grudnia 2018 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
03.07.2018 09:11
Data aktualizacji:
12.07.2018 10:57
Liczba wyświetleń:
1735
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw337.docx1.68 MB
Zalaczniki do uchw 337.docx1.68 MB