Nr 339 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną

UCHWAŁA  Nr  339
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji pracowników Uczelni wykazujących ponadprzeciętną aktywność naukową lub artystyczną
 
Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje wprowadzenie systemu
     gratyfikacji w formie nagrody Rektora dla autorów najlepszych artykułów naukowych lub dzieł
     artystycznych.
2.    Wprowadzenie systemu ma na celu pobudzenie aktywności naukowej pracowników Uniwersytetu,
     co będzie miało bezpośrednie odzwierciedlenie w kolejnej ocenie jakości działalności naukowej
     Uczelni.
3.    Kryteria systemu zostaną opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Ministra
     Nauki i Szkolnictwa w sprawie ewaluacji jednostek naukowych i przyjęte w drodze zarządzenia
     Rektora.
4.    Senat rekomenduje wprowadzenie systemu gratyfikacji od 1 października 2018 r.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
03.07.2018 10:33
Data aktualizacji:
07.09.2018 10:06
Liczba wyświetleń:
2009
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw339.docx16.05 KB