UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW

Strona została usunięta dnia: 11 lipiec, 2018 - 07:52

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni programistę – pełny etat

 

Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Opis stanowiska

 1. Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.
 2. Główne zadania:
  - rozwój i utrzymanie aplikacji webowych,
  - testowanie wytworzonego oprogramowania oraz dbałość o najwyższą jakość kodu,
  - integracja wytworzonego oprogramowania z już istniejącymi systemami informatycznymi,
  - kontakt z klientem biznesowym celem doprecyzowania jego oczekiwań,
  - przygotowanie dokumentacji technicznej,
  - przygotowanie instrukcji dla użytkownika,
  - udział w pracach zespołu realizującego projekt.
 3. Oferujemy:
  - Pracę w młodym zespole
  - Pakiet szkoleń
  - Satysfakcjonujące wynagrodzenie
 
Wymagania
 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Znajomość języka Python i frameworka Django.
 3. Znajomość systemu kontroli wersji GIT.
 4. Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.
 5. Umiejętność samodzielnego tworzenia aplikacji w oparciu o założenia funkcjonalne.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej pozwalającym na czytanie dokumentacji.
 7. Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 8. Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego
  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych                         i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy                   w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 1. CV
 2. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko programisty”,  w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn,  w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 14:30. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.

Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Karolina Cieszyńska
Opublikował:
Administrator
Data wytworzenia:
09.07.2018
Data publikacji:
10.07.2018 14:03
Data aktualizacji:
11.07.2018 07:52
Liczba wyświetleń:
1866
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument