Nr 342 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina Reszel

 
UCHWAŁA Nr 342
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 284/16 zabudowanej budynkiem kotłowni lokalnej, położonej we wsi Łężany, gmina Reszel
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 8 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko–Mazurski
    w Olsztynie na rzecz dotychczasowych użytkowników (Wspólnot Mieszkaniowych Łężany nr 25, 26, 27),
    prawa własności nieruchomości gruntowej dz. nr 284/16, obręb Leginy, o powierzchni 694 m2, dla której
    Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00012816/9, zabudowanej budynkiem
    kotłowni o powierzchni zabudowy  98 m2 wraz z kominem stalowym oraz urządzeniami zainstalowanymi
    wewnątrz kotłowni, położonej w miejscowości Łężany, gmina Reszel.
2.  Wyrys z mapy, dokumentacja fotograficzna oraz rzut budynku kotłowni stanowią załączniki do niniejszej
    Uchwały.
 
§ 2
Cena nieruchomości równa się wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości i wynosi 49 197,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
12.07.2018 13:45
Data aktualizacji:
12.07.2018 13:45
Liczba wyświetleń:
1502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw342.doc34.5 KB