Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w

 
UCHWAŁA Nr 343
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 180 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
w Olsztynie - Kortowo” § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego, wynoszącego 4 763,3 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt
    trzy tysiące trzysta złotych).
2.  Udział własny, wskazany w ust. 1, zostanie w części sfinansowany po przyznaniu dotacji celowej
    na ww. inwestycję ujętą w planach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3.  Środki w wysokości 3 500,0 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte
    ze środków otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
    i Turystyki (Umowa nr 2016/0307/4514/SubA/DIS/S).
4.  Środki w wysokości 500,00 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków
    dotacji celowej otrzymanej od Gminy Olsztyn (Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XLIII/818/17
    z dnia 20 grudnia 2017 r. -  załącznik nr 1).
5.  Środki w wysokości 500,00 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków
    dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Sejmiku
    Województwa Warmińsko Mazurskiego nr XXXIII/715/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. – załącznik nr 2).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
12.07.2018 13:51
Data aktualizacji:
03.10.2018 13:01
Liczba wyświetleń:
1906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw343.doc45.5 KB