Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/201709.03.2022 - 12:02Dorota Nowakowska
Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej03.03.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA OBIEKTÓW W DZIALE OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH W KATEDRZE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku25.02.2022 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
NIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I OPIEKUŃCZEJ INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA W BIURZE REKTORA18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
KIERUNEK SOCJOLOGIA18.02.2022 - 00:45Zofia Konopka
Regulamin Senatu UWM16.02.2022 - 10:44Dorota Nowakowska
Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki20.01.2022 - 14:48Dorota Nowakowska
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.01.2022 - 12:45Dorota Nowakowska
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE GLEBOZNAWSTWA I MIKROBIOLOGII WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA16.01.2022 - 21:52Zofia Konopka
Sekretariat Kanclerza16.01.2022 - 21:35Dorota Nowakowska
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI03.01.2022 - 10:48Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI03.01.2022 - 10:48Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę w Dziale Zamówień Publicznych03.01.2022 - 10:47Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii03.01.2022 - 10:47Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni referenta w Dziale Zamówień Publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI GRAFIKA W ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W PIONIE KANCLERZA 03.01.2022 - 10:45Zofia Konopka