Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki 03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Finansowo-Księgowym03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku03.01.2022 - 10:44Zofia Konopka
UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH03.01.2022 - 10:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII03.01.2022 - 10:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO03.01.2022 - 10:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W UNIWERSYTECKIM CENTRUM WSPARCIA W OŚRODKU ANALIZ EDUKACYJNYCH I RYNKOWYCH03.01.2022 - 10:41Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI03.01.2022 - 10:41Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 03.01.2022 - 10:40Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE AGROTECHNOLOGII I AGROBIZNESU WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W WYDAWNICTWIE03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Katedrze Geodezji, Instytutu Geodezji i Budownictwa Wydziału Geoinżynierii03.01.2022 - 10:40Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE POŁOŻNICTWA SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ANATOMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU STARSZY TECHNIK W KATEDRZE WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM03.01.2022 - 10:37Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA03.01.2022 - 10:37Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.01.2022 - 10:37Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych03.01.2022 - 10:36Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ROZRODU ZWIERZĄT Z KLINIKĄ WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM03.01.2022 - 10:36Zofia Konopka
Nr 126/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Prace Językoznawcze”16.12.2021 - 18:53Zofia Konopka
Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,01.12.2021 - 08:29Zofia Konopka
KIERUNEK EKONOMIA (ocena programowa)09.11.2021 - 10:26Zofia Konopka
KIERUNEK ZARZĄDZANIE (ocena programowa)09.11.2021 - 10:26Zofia Konopka
KAROLINA RZECZKOWSKA05.11.2021 - 13:47Zofia Konopka
Wydział Prawa i Administracji27.10.2021 - 08:53Zofia Konopka