Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
w roku akademickim 2006/200715.09.2020 - 15:37Dorota Nowakowska
Wartość majątku UWM (2006 r.)10.03.2008 - 07:45Dorota Nowakowska
Schemat organizacyjny21.09.2007 - 12:39Dorota Nowakowska
Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych10.05.2021 - 13:21Dorota Nowakowska
Senacka Komisja do spraw Nauki10.05.2021 - 13:21Dorota Nowakowska
Pozostałe komisje 13.11.2007 - 11:55Dorota Nowakowska
REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI31.08.2020 - 23:02Dorota Nowakowska
Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.08.10.2007 - 08:54Dorota Nowakowska
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej02.10.2007 - 09:38Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM31.08.2020 - 23:09Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. KADR dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM31.08.2020 - 23:09Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. EKONOMICZNYCH I ROZWOJU dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI31.08.2020 - 23:10Dorota Nowakowska
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.01.2022 - 12:45Dorota Nowakowska
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich24.10.2012 - 11:26Dorota Nowakowska
Akademickie Centrum Mediów i Promocji20.10.2011 - 11:46Dorota Nowakowska
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego13.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Katedra UNESCO28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie24.03.2011 - 12:02Dorota Nowakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.09.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.03.2020 - 12:01Dorota Nowakowska
Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego24.03.2011 - 12:01Dorota Nowakowska
Jednostka Środowiskowa21.03.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Regulamin Senatu UWM16.02.2022 - 10:44Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny wydziału UWM08.11.2011 - 08:03Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny instytutu wydziałowego UWM08.11.2011 - 08:00Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny katedry08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska
Regulamin organizacyjny zakładu (kliniki)08.11.2011 - 08:06Dorota Nowakowska