Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
Wydział Nauk o Środowisku27.10.2021 - 08:52Zofia Konopka
Wydział Humanistyczny27.10.2021 - 08:52Zofia Konopka
Nr 97/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości ...26.10.2021 - 12:20Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki28.09.2021 - 13:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni księgową w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych28.09.2021 - 13:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Płac28.09.2021 - 13:42Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNIKA W KATEDRZE CHORÓB PTAKÓW WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ28.09.2021 - 13:41Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO28.09.2021 - 13:41Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ28.09.2021 - 13:41Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera28.09.2021 - 13:40Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera28.09.2021 - 13:40Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni specjalistę w Kwesturze w Sekcji ds. Procedur Księgowych i Bankowych28.09.2021 - 13:40Zofia Konopka
Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji 28.09.2021 - 13:39Zofia Konopka
Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu re27.09.2021 - 08:53Zofia Konopka
Uczelniana Komisja Wyborcza22.09.2021 - 11:12Zofia Konopka
KIERUNEK INFORMATYKA (ocena programowa)13.09.2021 - 08:31Zofia Konopka
Regulamin udzielania zamówień publicznych02.09.2021 - 08:30Dorota Nowakowska
Nr 82/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)31.08.2021 - 13:39Zofia Konopka
KIERUNEK WETERYNARIA (ocena programowa)24.08.2021 - 09:32Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII 19.08.2021 - 23:45Dorota Januszko
Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.08.2021 - 08:16Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W FILII UWM W EŁKU10.08.2021 - 13:04Zofia Konopka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. analiz i rozwoju w Ośrodku Analiz Edukacyjnych i Rynkowych 10.08.2021 - 13:04Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W PIONIE KANCLERZA10.08.2021 - 13:04Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Finansowo-Księgowym10.08.2021 - 13:04Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA LINUX W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW10.08.2021 - 13:04Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ DS. WDROŻEŃ I SERWISU UWM W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW10.08.2021 - 13:03Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ SQL W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW10.08.2021 - 13:03Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW10.08.2021 - 13:03Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego 10.08.2021 - 13:03Zofia Konopka