Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I OPIEKUŃCZEJ INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
NIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku25.02.2022 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH W KATEDRZE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA OBIEKTÓW W DZIALE OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej03.03.2022 - 12:53Zofia Konopka
Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego18.12.2020 - 13:15Zofia Konopka BR