Strony usunięte

StronaDataikona sortowaniaDokonujący zmiany
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 02.03.2021 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa02.03.2021 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Płac02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH02.03.2021 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR02.03.2021 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI02.03.2021 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO na Wydziale Sztuki 02.03.2021 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziale Zamówień Publicznych02.03.2021 - 12:51Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki 02.03.2021 - 12:51Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Radiologii02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Inżynierii Budowlanej02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI 02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej02.03.2021 - 12:50Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU TECHNOLOGA W Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej 02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 02.03.2021 - 12:49Zofia Konopka
UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ / INFORMATYKA W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW 02.03.2021 - 12:48Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO02.03.2021 - 12:48Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej02.03.2021 - 12:48Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 02.03.2021 - 12:48Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W Studium Języków Obcych02.03.2021 - 12:47Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSULTANTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ02.03.2021 - 12:47Dorota Januszko
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA02.03.2021 - 12:46Dorota Januszko
POLITOLOGIA (ocena programowa)02.02.2021 - 08:56Zofia Konopka
Sprawozdania finansowe, majątek uczelni02.02.2021 - 08:53Dorota Januszko
Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne30.12.2020 - 20:05Zofia Konopka
Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.12.2020 - 12:00Zofia Konopka