Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Terminy spotkań wyborczych20.01.2016 - 14:24Dorota Nowakowska
Terminarz posiedzeń Rady Wydziału 2011-201201.09.2016 - 08:07Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych07.02.2012 - 05:54Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem06.03.2012 - 08:18Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami06.03.2012 - 08:18Dorota Nowakowska
wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych06.03.2012 - 08:19Dorota Nowakowska
Wyjaśnienie UKW06.03.2012 - 08:20Dorota Nowakowska
OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM06.03.2012 - 08:20Dorota Nowakowska
Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów08.04.2016 - 11:10Dorota Nowakowska
Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami20.01.2016 - 14:24Dorota Nowakowska
Wybory Rektora20.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
LISTA ELEKTORÓW20.01.2016 - 14:24Dorota Nowakowska
Godziny Rektorskie15.03.2012 - 00:45Dorota Nowakowska
Komunikat organizacyjny20.01.2016 - 14:24Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
Ogłoszenie o wyborze Prorektorów na kadencję 2012-201620.01.2016 - 14:23Dorota Nowakowska
Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych12.04.2012 - 12:34Dorota Nowakowska
Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS13.11.2012 - 00:45Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych18.06.2012 - 11:12Dorota Nowakowska
Zarządzenie Nr 39/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku18.06.2012 - 11:12Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko kierownika metodycznego03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko koordynatora projektu03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi placówek edukacyjnych.03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu03.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Punkt Pralniczy nieczynny20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Wakacyjne promocje na Pływalni UWM w Olsztynie.31.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
konkurs na stanowisko koordynatora projektu20.07.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
stanowisko referenta w Biurze Rektora10.08.2012 - 23:45Dorota Nowakowska
Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2012/2013:02.02.2016 - 14:27Dorota Nowakowska