Strony usunięte

Stronaikona sortowaniaDataDokonujący zmiany
Decyzja Nr 9 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.14.09.2007 - 10:47Dorota Nowakowska
Dla mediów08.09.2008 - 06:12Dorota Nowakowska
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza Konkurs na 4 stanowiska pielęgniarki oddziałowej06.07.2020 - 06:57Dorota Januszko
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 20.01.2022 - 12:45Dorota Nowakowska
Dział BHP02.10.2007 - 09:41Dorota Nowakowska
Dział Ekonomiczny14.04.2011 - 07:15Dorota Nowakowska
Dział Informatyzacji Administracji28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.01.2013 - 00:45Dorota Nowakowska
Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej28.02.2009 - 00:45Dorota Nowakowska
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt15.06.2020 - 13:34Zofia Konopka
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji 15.06.2020 - 13:26Zofia Konopka
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii15.06.2020 - 13:26Zofia Konopka
Dziekanat Wydziału Humanistycznego31.08.2016 - 13:34Zofia Konopka
dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy29.06.2013 - 23:45Dorota Nowakowska
Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej11.12.2007 - 21:40Dorota Nowakowska
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 01.04.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ21.05.2009 - 23:45Dorota Nowakowska
Dzień Rektorski - 2 maja 2011 r.01.05.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”02.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”09.04.2008 - 23:45Dorota Nowakowska
Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM)12.10.2011 - 23:45Dorota Nowakowska
Ewidencja oświadczeń o szkoleniu01.03.2018 - 09:23Dorota Nowakowska
Ewidencja Realizatorów BIP UWM01.03.2018 - 09:22Dorota Nowakowska
FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)07.04.2021 - 10:42Zofia Konopka
Finansowanie badań24.10.2013 - 09:15Dorota Nowakowska
Finansowanie działalności statutowej31.10.2012 - 14:11Dorota Nowakowska
Formularze umów obowiązujące do 31 grudnia 2010 r.01.01.2011 - 00:45Dorota Nowakowska
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej28.11.2007 - 13:08Dorota Nowakowska
GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA05.11.2020 - 10:55Zofia Konopka
Godziny rektorskie26.03.2008 - 23:12Dorota Nowakowska