Strony usunięte

StronaDataDokonujący zmianyikona sortowania
Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego18.12.2020 - 13:15Zofia Konopka BR
Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej03.03.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI25.02.2022 - 12:54Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA OBIEKTÓW W DZIALE OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH W KATEDRZE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej25.02.2022 - 12:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku25.02.2022 - 12:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
NIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I OPIEKUŃCZEJ INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH18.02.2022 - 08:44Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ROBOTNIKA W DZIALE OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA W BIURZE REKTORA18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA18.02.2022 - 08:43Zofia Konopka
Nr 126/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Prace Językoznawcze”16.12.2021 - 18:53Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ROZRODU ZWIERZĄT Z KLINIKĄ WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM03.01.2022 - 10:36Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych03.01.2022 - 10:36Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.01.2022 - 10:37Zofia Konopka
Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,01.12.2021 - 08:29Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE GLEBOZNAWSTWA I MIKROBIOLOGII WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA16.01.2022 - 21:52Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU STARSZY TECHNIK W KATEDRZE WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM03.01.2022 - 10:37Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ANATOMII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII03.01.2022 - 10:38Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KATEDRZE MLECZARSTWA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ03.01.2022 - 10:39Zofia Konopka