Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 345
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji  do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020, w brzmieniu określonym Uchwałą Nr 99 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5
z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.), w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) dr hab. Wiesława LIZIŃSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 10:39
Data aktualizacji:
03.10.2018 10:39
Liczba wyświetleń:
1357
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw345.doc61.5 KB