Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
UCHWAŁA Nr 350
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie opiniuje przekształcenie Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
w Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości.
 
§ 2
Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 11:14
Data aktualizacji:
03.10.2018 11:14
Liczba wyświetleń:
1241
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw350.doc42.5 KB