Nr 351 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019

 
UCHWAŁA Nr 351
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany uchwały Nr 308 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 308 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/2019, dokonuje się następującej zmiany:

 

1)   Wiersz 3 otrzymuje brzmienie:

3

Dziedzina nauk humanistycznych

Filozofia

1

Historia

2

Językoznawstwo

2

Literaturoznawstwo

1


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 12:07
Data aktualizacji:
03.10.2018 12:08
Liczba wyświetleń:
1425
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw351.docx19.44 KB