Nr 353 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”...

 
UCHWAŁA Nr 353
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowejwspółfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację projektu pod
    nazwą
KortovskyHUB – ośrodek aktywności biznesowej”.
2.  Projekt obejmuje działania przygotowawcze i inwestycyjne, w tym prace projektowe, budowlane
    i modernizacyjne pomieszczeń przy ul. Prawocheńskiego 2 w Olsztynie oraz zakup wyposażenia
    w postaci specjalistycznego sprzętu i umeblowania. Zadanie będzie realizowane celem stworzenia
    infrastruktury niezbędnej do profesjonalizacji i zapewnienia wysokiego standardu usług
    świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii
    UWM. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów
    złotych 00/100) w tym wkład własny wynoszący 2 967 479,67 złotych (słownie: dwa miliony
    dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 12:37
Data aktualizacji:
03.10.2018 12:37
Liczba wyświetleń:
1383
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw353.doc43 KB