Nr 354 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”

 
UCHWAŁA Nr 354
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie - Kortowo”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 343 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
w Olsztynie - Kortowo” § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠2
1. Szacowana wartość inwestycji wynosi: 12 111,19 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto
   jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).
2. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
   udziału własnego, wynoszącego 3 611,19 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy
   sto dziewięćdziesiąt złotych).
3. Środki w wysokości 3 500,0 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte
   ze środków otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu
   i Turystyki (Umowa nr 2016/0307/4514/SubA/DIS/S).
4. Środki w wysokości 500,00 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków
   dotacji celowej otrzymanej od Gminy Olsztyn (Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XLIII/818/17 z dnia
   20 grudnia 2017 r. -  załącznik nr 1).
5. Środki w wysokości 500,00 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków
   dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Uchwała Sejmiku
   Województwa Warmińsko Mazurskiego nr XXXIII/715/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. – załącznik nr 2).
6. Brakujące środki w wysokości 4 000,00 tys. zł (słownie: cztery miliony złotych) planuje się pokryć
   ze środków dotacji celowej z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
   Wyższego.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 12:56
Data aktualizacji:
03.10.2018 12:56
Liczba wyświetleń:
1516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw354.doc46.5 KB