Nr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)

 

UCHWAŁA Nr 358
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)

 

Na podstawie § 88 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 29 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016
roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami), § 1:
   1)   ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM”,
   2)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Do składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020,
 zgodnie z § 88 ust. 3 i 4 zostali delegowani:
   1)   Błażej SZUMAŁA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
   2)   Kamil JAWORSKI (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
   3)   Martyna WITULSKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
   4)   Olga MIERZEJEWSKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
   5)   Teresa GRUŹLEWSKA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
   6)   dr hab. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW (wspólny kandydat NSZZ „Solidarność” UWM i ZNP).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 09:58
Data aktualizacji:
10.12.2018 14:14
Liczba wyświetleń:
1545
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw358.pdf54.36 KB